კონსე გაერთიანებული ერების გლობალური შეთანხმების მონაწილე ხდება

28 სექტემბერი 2021

გაეროს გლობალური შეთანხმება არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი კორპორაციული მდგრადობის ინიციატივა,რომლის ხედვა, ხალხისთვის, საზოგადოებისა და ბაზრისთვის სასარგებლო, მდგრადი და ინკლუზიური გლობალური ეკონომიკის შექმნაა.

ქსელის მისიაა საქართველოში გლობალური შეთანხმების ათი პრინციპის მხადაჭერა და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებაში წვლილის შეტანა.

გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი 2016 წელს დაარსდა და მისი წევრები კომპანიები, ბიზნეს ასოციაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საგანმანათლებლო/აკადემიური დაწესებულებები არიან.

კონსე მოხარულია იყოს გაეროს გლობალური შეთანხმების მონაწილე და საკუთარი წვლილი შეიტანოს გლობალური შეთანხმების პრინციპების მხადაჭერასა და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებაში. 
 

გამოიწერეთ ჩვენი
პუბლიკაციები და სიახლეები