სამართლებრივი გზამკვლევი სასაქონლო ნიშნებში

29 აპრილი 2021
გადმოწერა

სამართლებრივი გზამკვლევი ეხება სასაქონლო ნიშნებს და მკითხველს საშუალებას აძლევს გაიგოს თუ რა არის სასაქონლო ნიშანი და როგორ ხდება საქართველოში სასაქონლო ნიშნებზე უფლებების მოპოვება. სამართლებრივ გზამკვლევში ასევე აღწერილია სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის პროცედურები, სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძვლები და სხვა ძირითადი და არსებითი საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია საქართველოში სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციისა და ამ რეგისტრაციის შენარჩუნების საკითხებთან. სამართლებრივი გზამკვლევი ასევე მოკლედ მიმოიხილავს სასაქონლო ნიშნის საქართველოდან სხვა ქვეყანაში რეგისტრაციის საკითხებს. 

გამოიწერეთ ჩვენი
პუბლიკაციები და სიახლეები